Корпоративни събития – 07.02.2023 г.

Корпоративни събития – 07.02.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Мадара Юръп АД (MDR) свиква извънредно ОСА на 08.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I 82, ет.2, ап.3

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.