Корпоративни събития – 07.06.2022 г.

Корпоративни събития – 07.06.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) свиква редовно ОСА на 14.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Постоянство 67Б

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) свиква редовно ОСА на 07.07.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Княз Александър I Батенберг 42, ет. 3, офис 3

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата