Корпоративни събития – 06.02.2023 г.

Корпоративни събития – 06.02.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Север Холдинг АД-София (SEVH) свиква извънредно ОСА на 06.03.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен I № 5

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

31.01.2023г.