Корпоративни събития – 05.12.2022 г.

Корпоративни събития – 05.12.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (BSP) свиква извънредно ОСА на 03.01.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Генерал Колев 14, вх. Б

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) свиква извънредно ОСА на 11.01.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата