Корпоративни събития – 05.06.2023 г.

Корпоративни събития – 05.06.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (BSP) представи актуализирани покана и материали за редовно ОСА, свикано за 16.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата