Корпоративни събития – 05.06.2023 г.

Корпоративни събития – 05.06.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Неохим АД-Димитровград (NEOH) представи актуализирани покана и материали за редовно ОСА, свикано за 21.06.2023 г. от 12.00 ч. в гр. Димитровград, ул. Химкомбинатска 3. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата