Корпоративни събития – 05.01.2023 г.

Корпоративни събития – 05.01.2023 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Бианор Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.02.2023 г. от 12.00 часа в гр. София.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.