Корпоративни събития – 04.11.2022 г.

Корпоративни събития – 04.11.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Сила Холдинг АД-София (HSI) свиква извънредно ОСА на 07.12.2022 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата