Корпоративни събития – 04.11.2021

Корпоративни събития – 04.11.2021

1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA), ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: (ZHZA), свиква извънредно ОСА на 09.12.2021 г. от10:00 часа в гр.Горна Оряховица – 5100 на адрес ул.Свети княз Борис I № 29

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

2. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Металопак АД (METK), ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: (METK), свиква извънредно ОСА на 10.12.2021 г. от14:00 часа в гр.Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството.