Корпоративни събития – 04.05.2022 г.

Корпоративни събития – 04.05.2022 г.

1.Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Софарма АД-София (SFA) свиква редовно ОСА на 03.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Металопак АД-Карнобат (METK) свиква редовно ОСА на 02.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Карнобат, Индустриална зона, Административна сграда на дружеството

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

3. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

БГ Агро АД-Варна (BGAG) свиква редовно ОСА на 10.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев 12

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

4. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Дружба АД-Разград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 03.06.2022 г. от10:00 ч.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News