Корпоративни събития – 03.11.2022 г.

Корпоративни събития – 03.11.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (ZNTH) свиква извънредно ОСА на 02.12.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News