Корпоративни събития – 03.08.2022 г.

Корпоративни събития – 03.08.2022 г.

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Кабиле – ЛБ АД (KABL) свиква извънредно ОСА на 05.09.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. ,,Обходен път Запад“ № 57.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата