Корпоративни събития – 03.08.2021

Корпоративни събития – 03.08.2021

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Премиер Фонд АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM свиква извънредно ОСА на 03.09.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен 5.

Повече информация може да намерите тук