Корпоративни събития – 02.11.2021

Корпоративни събития – 02.11.2021

Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Златни пясъци АД-Варна (ZLP), ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код: (ZLP), свиква извънредно ОСА на 02.12.2021 г. от 10.30 ч. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Адмирал

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата