Корпоративни събития – 02.06.2023 г.

Корпоративни събития – 02.06.2023 г.

Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Фазерлес АД-Силистра (FZLS) свиква редовно ОСА на 14.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад. Пълния текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на борсата