Корпоративни събития – 02.06.2022 г.

Корпоративни събития – 02.06.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Винзавод АД-Асеновград (VINA) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата