Корпоративни събития – 01.11.2022 г.

Корпоративни събития – 01.11.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите

Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква извънредно ОСА на 30.11.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Север Холдинг АД-София (SEVH) свиква извънредно ОСА на 01.12.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен I 5, ет. 3

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News