Корпоративни събития – 01.11.2021

Корпоративни събития – 01.11.2021

Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPF), ISIN: BG1100026076, борсов код: (RPF), свиква извънредно ОСА на 03.12.2021 г. от 10.00 ч. в гр. в гр. София, бул. Христо Ботев 17

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата