Корпоративни събития – 01.09.2022 г.

Корпоративни събития – 01.09.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево (FFI) свиква извънредно ОСА на 30.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата