Корпоративни събития – 01.06.2022 г.

Корпоративни събития – 01.06.2022 г.

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

ЗСК-Лозово АД-Бургас (ZSK) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зон

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM) свиква редовно ОСА на 30.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван интернет страницата на борсата