Кои страни-членки на ЕС платиха най-високата цена на кризата?

В настоящата статия се разглеждат представянето на икономиките на страните-членки на ЕС по време на периода 2008-2012 г, с акцент върху 2009 г., като най-сериозната кризисна година. За целите на сравнението се използват четири макроикономически показателя: 1) изменение на БВП; 2) коефициент на безработицата; 3) бюджетен баланс (излишък/дефицит); 4) брутен публичен дълг на страната. С тези агрегирани показатели не може да се вникне в националните особености на отделната страна, но може да се направи кратък и ясен анализ на представянето по време на кризисната 2009 г. и следкризисното развитие до края на 2012 г.

Кризата засегна силно икономиките на страните членки на Европейския съюз. През 2009 г. брутният вътрешен продукт на Естония, Литва и Латвия се понижи в диапазона 14-18%, докато в Унгария, Финландия, Словения, Румъния, Хърватска и Ирландия индикаторът се понижи с между 6 и 9%. Българската икономика се представя по-добре, губейки 5.5%, като с толкова се понижава и съвкупното производство и в Италия.

Прочетете пълния анализ: