Качество на изпълнение на сделките Q4 2019

Качество на изпълнение на сделките Q4 2019

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките, ИП Ъп Тренд ООД публикува данни за четвърто тримесечие на 2019 г.