Инвестиции с потенциал – месец СЕПТЕМВРИ‘ 2014

Възможни инвестиции с потенциал – СЕПТЕМВРИ‘ 2014

България:

„Стара планина холд“ АД (4,35 лв.):

– акциите на холдинга (бивш приватизационен фонд) са един от сините чипове на Българска фондова борса, поради което са включени в изчисляването на водещия български борсов индекс SOFIX.

Виж пълния анализ в прикаченият файл.