За лихвите и инвестиционните алтернативи през 2012: месечен бюлетин

Наистина ли лихвите стигнаха  предкризисните си нива?
Петър Пешев
Все по-често се чува мнението на висши банкери и експерти  по темата за размера на лихвите. Те, дали от незнание или от прикрити подбуди, твърдят, че лихвите по кредитите са стигнали ниските си предкризисни нива. Истината обаче е съвсем друга и както обичайно е болезнена. Лихвите по кредитите превишават над два пъти нивата от преди старта на кризата. 
В света на финансите и икономиката се работи с реални величини (след приспадане на инфлацията), а реалният размер на лихвите в момента е доста над нивата от преди кризата. Коригирани с инфлацията лихвените равнища по новоотупснатите банкови заеми, било то за фирмени заеми в лева или евро или пък за такива на домакинствата, са неизгодни за кредитополучателите, сравнени с нивата им от преди избухването на глобалното финансово-икономическо цунами. Инвеститорите също се съобразяват с реалните лихви по заемите, като малко инвестиционни проекти могат да донесат по-висока реална възвръщаемост в момента. През период на 2007-а и 2008-а година, когато над българската икономика валеше платинен дъжд, цената на кредитите в реално изражение бе дори с отрицателна стойност, т.е. наблюдаваше се прехвърляне на богатство от заемодател към длъжник. Причината тогава бе високият темп на инфлация, който често надхвърляше и 10% и сигнализираше прегряване на икономиката. Сега, когато икономиката е във фаза на разчистване на натрупаните дисбаланси, висока безработица, нисък растеж и слаб поток на входящи капитали, то инфлацията е с ниски стойности и трудно прехвърля 2%, и се дължи на външни фактори основно, като високите цени на петрола и газта например. В резултат, реалният размер на лихвите е със стойности в диапазона 6-12%  при средна стойност от 2% в реално изражение за периода от началото на 2007-а до края на третото тримесечие на 2008-а година,  в края на този период международната криза всъщност започна да се усеща силно и на родна територия. Така че митът, че лихвите в страната в момента са на предкризисните си нива или близки до тях е разбит на пух и прах.
….

Вечната дилема: В какво да се инвестира?
Владимир Малчев
В какво да се инвестира е един от вечните въпроси, който има много отговори, зависещи от различни фактори. Всеки инвестиционен консултант ще ви каже, че преди да изберете в какво да инвестирате, трябва да определите за себе си няколко основни критерия – времеви хоризонт, т.е. колко дълги са ви парите, каква доходност очаквате, която би ви задоволила и колко голям риск сте склонни да поемете, т.е. преди да мислите за евентуалните печалби, да прецените каква загуба, бихте понесли.
За радост 2012 година, поне за момента, изглежда доста по-безоблачна от миналата година, когато на пръстите на едната ръка се брояха печелившите класове инвестиции – основно златото и ценните метали и групата на нискорисковите валути като японската йена например. Към днешната дата европейската дългова криза изглежда смекчена и с по-добри перспективи за разрешаване и въпреки че подобряването на ситуацията е много крехко и лесно можем да се върнем към хаоса от края на миналата година, засега в професионалните среди преобладава мнението, че след краткотраен период на рецесия или забавяне на растежа, глобалната икономика ще продължи да се възстановява от икономическата криза.
…….
Виж пълния текст тук?