Вл. Малчев: Национализация или право на избор – ефектът е само отрицателен

Това, което беше прието от парламента по отношение на частните пенсионни фондове е национализация на лични спестявания, колкото и да се отрича. Да, това не е насилствена, а много елегантно замислена доброволна национализация, подобна на времената от формирането на ТКЗС-тата в България, когато също в немалко случаи съвсем доброволно и убедени в смисъла на действията си земеделски стопани са се лишавали от собствеността си в полза на държавата.

Виж пълния текст тук.